logo TCCCL TCC Capital Land
 
 
   
 
   
คุณภาพล่าสุดจาก ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ ที่สร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง การกำหนดทิศทางของอาคาร ไปจนถึงการออกแบบจัดวาง พื้นที่ใช้สอยภายในห้อง เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ ให้คุณมีความสุขได้ง่ายๆ... ในทุกๆ ด้านของชีวิต
View Fact-sheet
Type : Studio
Size : 38-42 Sq.m
Starting Price/Sq.m. : -
Type : 2 BR
Size : 83-106 Sq.m
Starting Price/Sq.m. : -
 
all information are subjected to change without notice
   
© TCC Capital Land Limited 2005